Åbningstider
Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon:+45 24638871

Send os en e-mail
Nyhedsbrev

Dyrkningsvejledning til GreenMix

Varme, luftfugtighed og lys:
Den ideelle placering for orchidéer er et øst/vestvendt vindue, eller eventuelt et lyst vindue mod nord. Placeres planten derimod i et sydvendt vindue, skal der skygges for planten med et tyndt gardin. Planterne er tilpasset vækst ved høj luftfugtighed (60-70%), og i GreenMix vil den store fordampning fra produktet sikre at luftfugtigheden omkring planten er tilstrækkelig. Hvis man placerer planten i en meget tør luft, er det dog en god idé at dusche den med regnvand 1 gang om dagen sommeren igennem. De fleste orchidéer trives bedst ved samme temperaturer som os nemlig 18-24ºC.

Vanding og gødskning:
En gylden regel er at gennemvande planterne inden de bliver helt tørre. Vandingshyppigheden afhænger af årstiden og hvor varmt planten står. En simpel test er at løfte potten - føles den let, trænger planten til vand. En tommelfingerregel siger at man skal vande 2 gange om ugen i vækst sæsonen (April-September) og højst 1 gang om ugen om vinteren (Oktober-Marts).

Skal man på ferie, kan planterne placeres et skyggefuldt sted og vandes helt op, GreenMix vil da indeholde vand til ca. 14 dages forbrug. Vanding foretages bedst ved at holde planterne nede i vand i ca. 15 sekunder, dog ikke nypottede planter. Brug helst regnvand både til vanding og forstøvning, da det ikke indeholder skadelige salte og ikke pletter bladene.

Orchidéer er fra naturens side tilpasset lave næringsstof niveauer, dette skal man tage hensyn til, når man gødsker. Ved 3 ud af 4 vandinger i sommerhalvåret tilsættes POKON 20-20-20 i et blandingsforhold efter brugsanvisningen: Ca. 1 teskefuld(0,5 gram pr. liter) POKON til 10 liter vand. Anvendelse af alm. blomstergødning er risikabel, da den kan svide orchidérødder. Ved hver 4. vanding, bruges ugødet vand. Desuden tilrådes det nogle gange om året, at foretage en grundig gennemskyldning af GreenMix`en, for at udvaske ikke forbrugte næringsstoffer. I vinterhalvåret tilsættes der kun gødning hver anden gang der vandes.

Generelt om omplantning af orchidéer:
Omplantning bør kun foretages når en plante er i tydelig vækst. Forårs-månederne er oftest det bedste tidspunkt. Efter omplantning, bør planterne stilles på et sted, der er 2-5º C varmere end sædvanligt, og indtil der igen er tydelig vækst i planten. Ligeledes vandes der godt igennem. Brugt GreenMix bør ikke genanvendes til orchidéer, men kan med fordel anvendes til stueplanter, tomater m.m.

GreenMix for Orchids er et uorganisk voksemedium der ikke nedbrydes, som det sker for bark- og spaghnumbaserede produkter. Planterne skal derfor kun plantes om, når de trænger til en større potte. Det er ikke nødvendigt at bruge dræn i bunden af potten, da GreenMix indeholder en blanding af vandafvisende og vandsugende granulater, der altid sikrer iltforsyning til rødderne.

Når du skifter fra organiske vækstmaterialer til GreenMix:
Orchidéen skal grundigt afrenses for tidligere organisk vækstmateriale og døde roddele. Vi tilråder også, at rodnettet skylles uden at det beskadiges. Udtørrede bladskeder fjernes, da disse kan danne grobund for råd og svamp. Den nye potte må ikke være større, end at der lige netop er plads til orchidéens rodnet. Potten skal være af plastik og have huller i bunden, så overskydende vand kan løbe bort.

Der hældes nu GreenMix i 1/3 af potten, og planten placeres hensigtsmæssigt med hensyntagen til både dens vækstretning og vækstpunkt. GreenMix`en hældes nu ned mellem rødderne og fordeles på plads, eventuelt ved at banke pottebunden med små stød imod et bord. Med et par fingre trykkes GreenMix`en ned og ind mellem rødderne, men uden at materialet presses for hårdt og bliver kompakt, for så ødelægges muligheden for lufttilgang.

Hvis du allerede bruger GreenMix:
Disse planter skal kun omplantes, når potten er blevet for trang! Desuden bør den gamle GreenMix ikke fjernes. Hele klumpen af GreenMix og rødder sættes forsigtigt over i en lidt større potte og der suppleres med frisk GreenMix. På denne måde opnås en nænsom omplantning, idet rødderne og planten uforstyrret kan fortsætte sin vækst.

Specielt for Phalaenopsis:

Afskær ikke hele blomsterstænglen efter afblomstring, men over cirka 3. eller 4. led, da nye blomsterknopper kan udvikles herfra.

Orchidèer velegnede til stuedyrkning:
Med introduktionen af GreenMix for Orchids er det nu muligt for alle interesserede at dyrke orkideer i vindueskarmen. Nedenstående slægter er specielt velegnede til stuedyrkning: Aerangis - Angraecum - Anguloa - Brassavola - Bulbophyllum - Calanthe - Catasetum - Cattleya - Cochleanthes - Coelogyne - Dendrobium - Doritanopsis - Dryadella - Epidendrum - Gongora - Ludisia - Lycaste - Odontoglossum - Oncidium - Phaius - Phalaenopsis - Paphiopedilum - Phragmepedium.
Masdevallia og Dracula(koldt voksende) trives også godt i GreenMix, men er ikke velegnede til dyrkning i vindueskarm.

Generelt:
GreenMix for Orchids er en blanding af vandafvisende og vandsugende granulat tilsat perlite og lignit. Granulatet er fremstillet af stenuld hvis grundelement er bjergarten diabas. GreenMix for Orchids er tilsat vand og er således klar til brug lige fra posen. GreenMix er produceret af Grodania A/S som har mere end 25 års erfaring indenfor stenuldsbaserede dyrkningsprodukter til professionelle gartnerier og planteskoler.