Åbningstider
Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon:+45 24638871

Send os en e-mail
Nyhedsbrev

Dyrkning af løvfældende Calanthe

Beskrivelse:
Slægten Calanthe er en stor slægt på omkring 150 arter, fordelt ud på tropiske og subtropiske områder i Afrika, Asien og Australien. Der er desuden fremkommet en del Calanthe-hybrider i de senere år.

En gruppe af disse har fra naturens side udviklet sig til at være løvfældende, dvs på et fast tidspunkt af året smider bladene (forskelligt for hver enkelt art/hybrid), hvilket markerer overgangen fra vækstperiode til hvilestadie. Bladvæksten indstilles og blomstringen begynder.

Længden på hvileperioden kan variere meget eller helt udeblive. Så snart de nye skud fremkommer er hvileperioden slut. Det kan hænde at nye skud kommer under blomstringen, hvilket ikke betyder noget, da det blot giver tidligere start på den nye vækst.

Det er både nemme og taknemmelige planter at have i kultur, der får palmelignende blade og efterfølgende en eller flere oprette eller overhængende blomsterstængler med op til 5 cm store blomster. Blomsterfarverne kan være hvide, røde, lyserøde eller violette. Blandt orkideer hører slægten til de mere hurtigtvoksende, med den ekstra fordel at de blomstrer længe.

Blomstringen varer 4-7 uger, afhængig af art/hybrid. Store planter vil typisk kunne yde mere, idet deres blomsterstande kan blive meget store, og med plads til mange blomster der løbende springer ud. Man vil let kunne få op mod 20 blomster pr stængel, eller flere i en plante i god vækst. Blomsterstænglerne bør støttes ved opbinding på pind el. lign.

Pasning:
Sidst på året fælder planterne løvet, og ved denne tid går den normalt i blomst. Blomstringstidspunkt og bladfremkomst falder lidt forskelligt af hinanden, hvilket igen beror på arten/hybriden.

Ved foråret efter endt blomstring fremkommer der nye bladskud, som i løbet af sommeren fortykkes i bunden. Derved fremkommer de nye knolde(pseudobulber). Når de nye skud viser sig, skal der gødes/vandes normalt.

Efterhånden som skudene vokser vil de udvikle sig til en høj/kraftig bladvækst, så god plads kan blive nødvendig omkring planten. Næste års blomstring vil komme fra de nyeste knolde på planten, derfor er det især vigtigt at passe planten med vand/gødning til tiden i sommerhalvåret. Lys og varme:
I vækstperioden - typisk sommerhalvåret - trives den bedst i et lyst nord/nordvest vindue el. lidt skyggede forhold der svarer dertil. Den trives godt året rundt ved 20ºC, og må ikke få under 19ºC. I vækstperioden gerne lidt mere varme (som Phalaenopsis). I vintertiden hvor lyset er sparsomt, placeres planten så lyst som muligt, så blomster-stængler kan udvikles.

Ved dyrkning af Calanthe i GreenMix er det ikke nødvendigt at give planterne hvileperiode, og det må frarådes at prøve på det, da det er uden betydning for blomstringen og kan skade væksten. Derimod er det vigtigt at give de bedst mulige betingelser for blomstring og skudsætning, som beskreves under pasningen.

Vanding/Gødning:
Vækstperioden igennem vandes der rigeligt, men planten må dog aldrig soppe i vand. Når blade/blomster er visnet væk, må de gerne tørre lidt ud imellem hver vanding, det samme gælder vinteren igennem. Der gødes som beskrevet i vejledningen for GreenMix. Husk man må aldrig hælde gødning på en tør plante.

Omplantning:
Calanthe dyrkes optimalt i GreenMix. Planter som allerede står i GreenMix, omplantes kun når pladsen i potten bliver for trang, med 1-2 års interval. Calanthe kan deles ud i enkeltbulber, men behøver ikke nødvendigvis at være i hver sin potte. Dog skal man være opmærksom på at en stor plante giver flottere blomstring. Deling foretages ved at skære mellem basis af bulberne.