Åbningstider
Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon:+45 24638871

Send os en e-mail
Nyhedsbrev

Om skadedyr

Skadedyr i orkideer

Af plantepatolog Ib G. Dinesen.

Hvordan skal planterne behandles ?

Visne blomster og blade skal fjernes, da de kan være smittekilde få svampe- og bakteriesygdomme. Man skal foretage vanding og overbrusning af planterne så tidligt på dagen at de kan nå at have en tør overflade inden natten, da der ellers kan være risiko for sygdomsangreb.
Giv tilstrækkelig gødning, men ikke for meget da dette kan forårsage svage planter og svage og stressede planter giver større risiko for sygdoms- og skadedyrsangreb.
En ubalance af vand, lys og temperatur giver også stressede planter F.eks. om vinteren med svagere lys skal der vandes mindre

Følgende forholdsregler skal tages for at få sunde planter:

1.Man skal sikre sig at de planter man køber så vidt mulig er frie for sygdomme og skadedyr. Det kan være vanskeligt, men vælg din leverandør med omhu.

2.Placer nyindkøbte planter i karantæne i mindst 1 måned og undersøg dem jævnligt. Finder man alvorligere skadegørere som f.eks. uldlus eller skjoldlus i en indkøbt plante - kasser den - specielt hvis man ikke tidligere har haft problemet i sine planter.

3.Har man fået et problem i orkideerne kan man forsøge med kemisk bekæmpelse.

Hvordan skal et bekæmpelsesmiddel benyttes ?

Et bekæmpelsesmiddel kan indeholde et eller flere aktivstoffer, som er det stof der virker mod skadegøreren, man vil slå ihjel. Desuden kan midlerne indeholde forskellige tilsætningsstoffer, hjælpestoffer, opløsningsmidler og vand.
Et bekæmpelsesmiddel må hverken importeres, sælges eller bruges i Danmark, medmindre midlet er godkendt af Miljøstyrelsen.

Hvorvidt hobbyavlere må anvende et middel er bl.a. afhængig af hvilke farebetegnelser der findes på etiketten. Står der T (giftig) eller Tx (meget giftig) må midlet ikke anvendes i private haver eller områder
Skal man anvende et bekæmpelsesmiddel er det vigtigt at læse etiketten meget grundigt og følge de retningslinier der står under anvendelse og ligeledes tage hensyn til de retningslinier der er for de faresymboler som er vist på etiketten.

Inden man begynder at anvende et bekæmpelsesmiddel på alle sine orkideer er det en god ide at prøve på en enkelte plante om orkideer kan tåle det pågældende bekæmpelsesmiddel. Desuden skal man være opmærksom på at blomster kan være mere følsomme end bladene.
Er det et bekæmpelsesmiddel i spraydåse skal man holde en god afstand til planten ved behandlingen, da visse drivmidler kan give svidningssymptomer.
Ved sprøjtning med et bekæmpelsesmiddel skal man sørge for at sprøjte på både over- og underside af bladene. Ofte er det nødvendigt at gentage behandlingen 3- 4 gange med en uges mellemrum, da der ved angreb løbende udklækkes insekter.

Hvilke skadedyr kan angribe orkideer?

SkadedyrSymptomerBekæmpelse
Bladlus: Sugende insekter. 1-5 mm. Er vingede eler uvingede med 2 rygrør. Farven er ofte grøn eller sort men kan have andre farver.Hæmning af vækst. Udskiller honningdug gennem rygrørrene. I honningduggen vokser en svampebelægning, der er sort.
Misdannelser af blomster.

Insektsæbe.
Provado insektspray eller pinde Spruzit insekt-fri
Kibrill spray mod bladlus

Trips: 1,5-2mm vinget insekt, der rasper i bladoverfladen. Farven brun til gulbrun.

Sølvglinsende bladoverflade, specielt ved midtribben og bladnerverne.

Fangplader
Insektsæbe
Spruzit insekt-fri


Spindemider: Er 0,5 mm lang og halvt så bred. Er grønne eller røde. Findes hovedsagelig på bladundersiden i form af voksne, larver og æg. Danner spind.

Bladene bliver som følge af sugning først plettede, senere helt grålig hvide og får et mat udseende.
Insektsæbe
Overbrusninger af planten i løbet af dagen.
Skjoldlus: De voksne er stationære (2-6 mm) og dækker sig med en skjoldlignende skal, der kan være hvid eller brun. Findes på bladundersiden eller gemmer sig i bladskeder.

Skaden sker, når den gennemborer bladets overflade. Det giver gule og nekrotiske (døde) pletter.
Afbørstning med børste eller vatpind med sprit.
Provado insektspray eller pinde.
Uldlus: Er hvide 2-3 mm lange insekter, som langs siderne har voksbelagte frynser. Bevæger sig frit rundt på planten. Vat lignende æg sække, der kan have størrelse som hovedet på en nipsenål.

Skade som ved angreb af skjoldlus, altså gule pletter efter sugning. Senere kan disse pletter udvikle nekroser.
Afbørstning med børste eller vatpind med sprit.
Provado insektspray eller pinde.
Øresnudebiller: Er 8-10 mm lange biller, der er gråsorte. Har ingen flyvevinger. Dens larve findes i jorden og er hvid med brunt hoved.

Bladgnav fra bladkant (billetklip) af billerne.
Larvnegnav af rødder.
Manuelt fjernelse af biller, der kun kommer frem når det er mørkt.
Provadobehandling af potteklump mod larver.
Snegle: De snegle man hyppigst træffer på orkideer er husløse og har en længde på 3-4 cm.Snegle gnaver af bladene. Detter symptom kan også være forårsaget af andre insekter. Men er der tale om snegle vil der altid findes snegleslim på planterne.En form for bekæmpelse er at fjerne sneglene. Det skal da gøres om aftenen, da de kommer frem, når det bliver mørkt. Man kan evt. lokke dem over på nogle frugt- og grønsagsskiver og efterfølgende fjerne dem.